DOT satışı bilgilendirmesi

Web 3.0 Teknolojileri Vakfı

arrow_upward

Bu DOT bilgi paketi, DOT'un gelecekteki karakteristiklerini ve durumu, işlevleri ve Polkadot içerisindeki kullanım amaçları hakkında bilgi vermektedir.Lütfen ek olarak 'RISK FAKTÖRLERİ' başlığını inceleyiniz. DOT Satışı Bilgilendirme Paketi, Vakfın websitesindeki (www.polkadot.network) bilgiler ile birlikte ve (Hükümler ve Koşullar) metni ile okunmalıdır.

İşbu DOT bilgilendirme metni sadece bilgilendirme için hazırlanmış ve hiçbir şekilde tavsiye içermemektedir, DOT genel satışına dahil olur iseniz dayanak edinmeyiniz. Eğer sağlanan bu DOT satışı bilgilendirmelerinin doğrulundan şüphe duyuyor iseniz lütfen bağımsız bir profesyonel tavsiyesine başvurunuz.

DOT'un genel satışına katılmak için önceliğin Ether gibi kriptoparaların kullanım alanı, Ethereum cüzdan kurulumu hakkında bilgi sahibi kişiler olacağını lütfen dikkate alınız. Eğer DOT'ların genel satışına katılmak istiyorsanız yetkinliklerinizi gözden geçiriniz.


İçindekiler

Şartlar

Vakıf genel bakış

Web 3.0 Teknolojileri Vakfı (Vakıf) İsviçre medeni hukuk madde 80 altında Dr. Gavin Wood tarafından kurulmuş bir Swiss Stiftung'dur. Hedeflenen amaçlar: Web 3.0'ın gelişimi, başlatımı ve sürdürülmesidir, aynı zamanda kriptografik- merkeziyetsiz yazılım protokolleri ve inovatif teknolojilerin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Vakfın belirlenen amacı kriptografik merkeziyetsiz protokoller alanındaki önde gelen teknolojilerin ve uygulamaların geliştirilmesi ve sürdürülmesidir. Vakfın asıl odağı Web 3.0 teknolojinilerinin araştırma,geliştirme, üretme ve sürdürülmesi; "Polkadot" çoklu-zincir protokolünün içerildiği, “Webchain“ akıllı kontrat platformu ve "Shh" mesajlaşma protokolü ve çeşitli teknolojileri, eğitime ve desteklere ek olarak; geliştirici-adaptasyonu, özel yazılım desteği ve temel zemin / gösterim uygulamaları. Kurucu Dr. Gavin Wood, İsviçre medenin hukuku madde 86.a gereğince vakfın asıl amaçları değiştirme hakkını saklı tutar.

İsviçre vakıfları federal ya da kantonel otoriteler tarafından zorunlu olarak denetlenir. Vakfın başvurusu Federal Vakıf Denetim Merkezi'ne yapılmış ve onay beklemektedir.

İsviçre vakıfları yasal denetmen tayin etmek zorundadırlar. Şuanda vakfın yasal denetmeni MUTARA Treuhand AG olup ikamet yeri Baar, İsviçre'dir..

Vakıf kurul üyeleri

Vakıf kurulu, vakfın yönetim işleri ile ilgilenen organdır. Şuanda Vakfın meclis üyeleri Dr. Gavin Wood (Kurucu ve Başkan), Dr. Aeron Buchanan (Başkan Yardımcısı), Peter Czaban, Mathias Bucher ve Reto Trinkler'dir.

Polkadot genel bakış

Polkadot protokolü, ölçeklenebilir heterojen ve çoklu-zincir teknolojisi olması amacıyla tasarlanmıştır. Daha önce yapılan blokzincir gibi tek bir zincirin farklı derecelerde uygulamalar sağlaması yerine Polkadot hiçbir yerel uygulama işlevi sağlamayacaktır. Buna karşın, Polkadot bir çok doğrulanabilir ve uyumlu dinamik veri yapılarının saklanabileceği temel zincir parçalarını sağlayacaktır.

Özetle, Polkadot bağımsız zincirlerden (örn: Ethereum, Ethereum Classic, Namecoin ve Bitcoin) oluşturulmuş bir set gibi düşünülebilir ancak iki büyük noktada ayrışmaktadır: havuz güvenliği ve güvene gerek duyulmayan zincirlerarası işlemler.

Bu unsurlar sayesinde Vakıf, Polkadot'un tasarım itibari ile “ölçeklenebilir“ olduğunu düşünmektedir. Prensipte, Polkadot üzerinde oluşacak bir problem çok sayıda yan zincire yayılabilir - ölçeklenebilir -. Yan zincirler her açıdan farklı seviyelerde kopyalanabileceği için sistemin ölçeklenebilir olduğu söylenebilir.

Polkadot, karmaşıklıkları geride bırakarak sadece bir alt yapı sunmayı hedeflemektedir. Bu bilinçli karar ile geliştirme risklerini azaltıp zorunlu gelişmeleri kısa süre içinde tamamlamayı hedeflemektedir. Bu sayede de yapılan işler güçlü ve güvenlikli olacaktır.

DOT'lara genel bakış

DOT'lar Polkadot blokzincirinin yerel tokenleri olarak oluşturulacak ve Polkadot operasyonlarının yürütülmesindeki anahtar işlevleri yerine getirecektir.

DOT'ların Polkadot içerisindeki Görevi

DOT'lar Polkadot içerisinde üç anahtar işlevi yerine getirmek için oluşturulacak: 1) protokolün yönetim sürecini DOT sahiplerinin katılımı ile gerçekleştirmek, 2)Merkez zincirdeki DOT sahiplerinin katılımı Proof of Stake mutabakat mekanizmasına katılımını sağlamak, 3) değer ölçütü olarak hizmet etmesi.

DOT'ların ilk işlevinin Polkadot ağındaki belirli işlevleri DOT sahiplerinin denemesi olacaktır: işlem ücreti yapısının belirlenmesi, işlem ücretinden vazgeçenlerin belirlenmesi, yan zincirlerin eklenmesi, çıkartılması, güncellenmesi ve yükseltilmesi ve bunların Polkadot protokolünün tamamına yansıması. Bu işlevler normal düzende DOT sahiplerine resmi olarak tanınmayacaktır ancak Polkadot'u oluşturan sistemde DOT sahipleri bu yukarıda bahsi geçen aktivitelerin karar verme aşamasında yer almasına imkan tanıyacaktır.

DOT'ların ikincil işlevi ise Polkadot'un mutabakat mekanizmasının çalışmasını sağlamak olacaktır. Aşağıda detaylıca anlatıldığı üzere “Polkadot Üzerinde Aktif Katılım“ ile protokolün işlemesi ve gçeerli işlemlerin yanzincirlere taşınmasında, Polkadot DOT sahiplerine aktif rol oynamaları hususunda güvenecektir. Aktif katılımcılar DOT varlıklarının bir kısmını risk kapsamında (Bağlayarak) ortaya koyarak zararlı hareketlere karşı kırıcı bir rol oynayacaktır. Lütfen “DOT'ların yeniden dağıtımı ve kaldırılması“ başlığına daha detaylı bilgi için göz atın. Taahhüt edilen aktivitilere göre, DOT'ların protokol içinde bağlandığı süre ve sayıya göre güvenliği oluşturma şartları değişikliklik gösterecektir.

DOT'ların üçüncü işlevi Polkadot içinde bir değer mekanizması sağlamasıdır, öyle ki, ağa aktif katılım için ödüller DOT'larla gösterilebilir, daha yüksek değer katkısı daha yüksek bir rakamlarla ödüllendirilir.

DOT'ların sahiplerine verdiği yetki ve işlevler

DOT sahiplerinin Polkadot protokolü dahilinde bazı işlevlere sahip olması amaçlanmıştır.

  • doğrulayıcı, düzenleyici, aday gösterici veya balıkçı olarak görev yapabilme
  • Polkadot'ta uygulanması önerilen ücret yapıları ve bunlarla ilgili ücret feragatnameleriyle ilgili karar alma sürecine katılma işlevi;
  • parachainlerin eklenmesi veya kaldırılması gibi süreçlerde karar alıcı mekanizmalarda yer almak ve
  • parachainlerin eklenmesi veya kaldırılması gibi süreçlerde karar alıcı mekanizmalarda yer almak ve

DOT’lar Vakıf içerisinde herhangi bir mülkiyet veya oy hakkı veya menfaat kazandırmayacak ve DOT’ların sahibi Vakfın veya diğer herhangi bir tarafın gelirinden herhangi bir pay almaya hak kazanmayacaktır. DOT'ların satışı ile ilgili olarak elde edilen herhangi bir gelire sahip olma veya bir kişinin DOT'ların genel satışı ile bağlantılı olarak sağlanan fonlarla ilgili olarak Vakıf veya herhangi bir kişiye karşı herhangi bir hakkı olmayacaktır.

Polkadot'a aktif katılım

DOT'ların sahiplerine verdiği işlevler ”ve“ DOT'ların ucu açık arzı ”başlıklı başlıkta belirtildiği gibi, Polkadot, DOT sahiplerinin Polkadot'a aktif katılımını teşvik etmek için tasarlanacaktır. Polkadot'ta aşağıdaki rollerden en az birini yerine getiren DOT'ların sahibi:

  • Doğrulayıcılar: , katılımcıların, aktarma zincirine ve buna ek olarak tarafların çapraz zinciri tamamlayabilmeleri için tüm parachainlere yeni bloklar eklemesinde çok önemli bir rol oynaması amaçlanmaktadır. Aktarma zinciri yoluyla yapılan işlemler: Doğrulayıcılar bu rolün gerçekleştirilmesinde iki işlevi yerine getirecektir: Öncelikle, atanmış bir parachain bloklarında yer alan bilgileri (işlem yapan tarafların kimlikleri, sözleşmenin konusu vb.) onaylamak ve işlemin geçerli olduğunu teyit etmek diğer validatörlerin geçerlilik beyanlarına dayanarak relay zinciri blokları üretmek için mutabakat mekanizmasına katılmak olacaktır. Polkadot tarafından geliştirilen ve seçilen mutabakat algoritmalarındaki uyumsuzluk örnekleri, DOT'larının bir kısmının veya tamamının yok edilmesiyle cezalandırma, dolayısıyla güvenilir olmayan tarafların cesaretini kıracaktır. Buna rağmen iyi performans gösteren güvenilir taraflar ise ödüllendirilecektir.
  • Aday Göstericiler: , katılımcıların Polkadot'ta gerçekleşen işlemlerin onaylanmasında istekli olamayacakları tahmin edilmektedir. Bunun yerine, bu katılımcılar doğrulama işlemlerini yürütmek için doğrulayıcıları atayabilirler ve aday gösterdikleri doğrulayıcıların yapıtkları işlemler sayesinde ağın güvenliğine katkıda bulunabilirler. Üretilen önemli miktardaki DOT'un Polkadot’ta kullanılan mutabakat mekanizmasının temelini oluşturan doğrulama faaliyetlerinin gerçekleşmesi sonucunda işlemlerin yapılmasını mümkün kılan doğrulayıcılara aktarılması beklenmektedir. Aday göstericilerin Polkadot protokol kurallarına göre davranan en muhtemel olan doğrulayıcıları seçerken gerekli titizliği sağlamasını ve sürekli analiz yapmasını gerektirir. DOT'larının bağlı olduğu güvenlik bonosunun büyümesine veya azalmasına göre aday göstericiler DOT vey DOT'lar kazanabilir.
  • Balıkçılar: , bu katılımcıların, işlemlerini doğrulayıcılar veya adaylar ile aynı şekilde doğrulama sürecine katılmaması, aksine kötü oyuncuları caydırıcı bir mekanizma olarak hareket etmeleri amaçlanmaktadır. Polkadot protokolünü ihlal eden diğer katılımcıların herhangi birinin Polkadot'u yöneten kuralları ihlal edip etmediğini belirlemek için etkinliğin izlenmesi, Balıkçı'dan Polkadot’a katılmak için bir güvenlik bonosu yoluyla önemli ölçüde daha az DOT sağlamak zorunda kalacak, ancak orantılı olarak daha büyük DOT (belirli bir ihlalin gerçekleştiğine dair kanıtı göstererek) alacaktır. Balıkçılar, Polkadot’a katılmak için Doğrulayıcılar ve Aday Göstericilere oranla önemli ölçüde daha az DOT vermeleri gerekecektir, ancak belirli bir ihlalin meydana geldiğinin kanıtını sunduklarında aldıkları DOT ödülü Doğrulayıcılar ve Aday Göstericiler'in kazandıkları ödüle göre çok daha büyük olabilir.

Reallocation and deletion of DOTs

Belirli bir aktif katılımcı davranışı, o katılımcının güvenlik bonosunun cezalandırılması (silme veya yeniden tahsis etme yoluyla) veya DOT ödülü miktarında bir azalmaya neden olabilir. Cezanın kapsamı, söz konusu yanlış davranışa ve protokol tarafından önceden belirlenecektir.

DOT'ların Tahsisi

Vakıf, Polkadot üretim bloğunun bir parçası olarak 10 milyon DOT yaratmayı hedefliyor. Bu 10 milyon DOT'dan 5 milyon DOT'un özel satış anlaşmaları ve ilk genel satış yoluyla satışa sunulması planlanıyor. Özel satışa katılanlar, ilk genel satışta DOT başına nihai fiyattan en az% 15 indirim alacaklardır. İlk genel satışın başlamasından sonraki ilk bir saat içinde katılan katılımcılar, ilk genel satışta DOT başına nihai fiyatta% 15 indirim alacaklardır. İlk genel satışın başlamasından sonraki ilk 24 saate katılan katılımcılar (ilk saate katılanlar dışında) ilk genel satışta DOT başına nihai fiyatta% 15'e varan indirim alabilirler. Vakfın takdir yetkisi ve DOT satışı, akıllı sözleşme protokolüne uygun olarak hesaplanmıştır.

Süreci şüpheden arındırmak için: (i) DOT Satışı'nın başlatılmasından sonraki ilk saatin bitiminden sonra herhangi bir indirim yapılması garanti edilmeyebilir. (ii) DOT Satışı başladıktan sonraki ilk saatin bitiminden sonra herhangi bir indirim yapılması durumunda, bu süre DOT Satışı başladıktan sonraki 24 saatten daha az olabilir veya sunulan indirim düzeyi, DOT Satışı’ndaki DOT başına nihai fiyatta% 15’ten daha düşük olabilir.

Polkadot genesis bloğunda kalan 5 milyon DOT'un, bir veya daha fazla genel satıştaki katılımcılar için 2 milyon DOT'un ayrılması veya Vakıf tarafından kendi başına takdirince belirlenecek başka bir şekilde halka dağıtılması amaçlanmıştır. Kalan 3 milyon DOT, kendi takdirine bağlı olarak muhafaza edilmek veya dağıtılmak üzere Vakfa tahsis edilecektir.

Tahsis edilmiş DOT'ların alınması için zaman dilimi

Polkadot için geliştirme döngüsünün başlangıcının ilk genel satışın tamamlanmasından sonra en az iki yıl olması bekleniyor. Bu tahmini süre, bir dizi teknoloji kanıtı, nihai bir resmi protokol şartnamesine sahip bir dizi prototip, bir testnet'in dağıtılması, tamamen rafine bir uygulama, bir dış denetim süreci ve bir ödül programı ile sonuçlanan bir araştırma aşamalarını öngörmektedir. Bu aşamaların Polkadot'u geliştirmede başarılı olması durumunda, Vakıf, Polkadot genesis bloğunu ilk genel satıştaki katılımcıların kendilerine tahsis edilen DOT'lara erişebilmeleri için konuşlandırmaya açık hale getirmeye devam edecektir.

Tahsis edilmiş DOT'lara erişim

Polkadot genesis bloğunun konuşlandırılması üzerine, DOT'ların özel ve genel satışlarına katılanlar DOT Satışına katkı için kullanılan Ethereum adresine karşılık gelen özel anahtarı kullanarak DOT'larına erişebilecekler. DOT'lara uyumlu Polkadot yazılımı ile anahtar kullanılarak erişilebilir.

Ucu açık DOT tedariği

Polkadot genesis bloğunun 10 milyon DOT içermesi amaçlanmaktadır. Zamanla DOT'ların genel arzı sabitlenmeyecek ve önceden belirlenmiş bir üst sınıra tabi olmayacaktır. DOT'lar, tedariğinin her yıl artacağını öngören ve katılımcıları yeterli bir oranla (henüz belirsiz, ancak %50 oranı gibi) teşvik edecek şekilde tasarlanan, henüz belirlenmemiş bir enflasyon modeline tabi tutulacaktır. Söz konusu olan tüm DOT'lar, Polkadot mutabakatını sağlayan Proof-of-Stake'in desteklenmesi amacıyla bağlanabilir.

DOT'ların değeri

DOT Satış Bilgi Notunda ayrıntılı olarak belirtildiği gibi, DOT'ların Polkadot içinde bir değer mekanizması olarak işlev görecek bazı işlevleri yerine getirmesi amaçlanmıştır. Ancak, Vakıf bu aşamada satılan hiçbir DOT'un değeri hakkında yorumda bulunamaz.

DOT ticareti yapabilme

DOT Satışındaki bir katılımcının Polkadot genesis bloğunun konuşlandırılması sonrasında DOT tahsislerine erişme hakkı devredilemez veya alınıp satılamaz.

Polkadot genesis bloğunun konuşlandırılmasının ardından, Polkadot'un temelini oluşturan, sonuç olarak likit olmayan ve hükümsüz kılınacak olan DOT'lar öz konusu olan tüm DOT'lar, Polkadot mutabakatını sağlayan Proof-of-Stake'in desteklenmesi amacıyla bağlanabilir.

Polkadot mutabakatını sağlayan Proof-of-Stake'e bağlanmayan diğer DOT'larla ilgili olarak VakıfDOT’ların alım satımına izin verecek herhangi bir altyapı sağlama, geliştirme veya destekleme niyetinde değildir. Bu tür bir altyapı sunan herhangi bir üçüncü taraf, tamamen Vakıf kontrolünün dışında olacaktır.

DOT sanal para birimi olarak tasarlanmadı

DOT'ların sanal bir para birimi olarak kullanılma niyetinin amacı yoktur ve yukarıdaki“ DOT'ların Rolü ”ve“ DOT'ların ticareti yeteneği ”bölümlerinde belirtildiği gibi, DOT'lar tasarım açısından büyük ölçüde likit değildir. Vakıf, DOT'ların fiat para biriminin değeriyle değiştirilebileceği herhangi bir mekanizma sağlamayı, geliştirmeyi veya desteklemeyi amaçlamamaktadır. Bu temelde Vakıf, DOT'ların sanal bir form olarak kullanım için uygun olacağını düşünmektedir. Buna rağmen, belirli yargı yasaları uyarınca, DOT’ların sanal para birimleri olarak kabul edilebilecekleri muhtemeldir. Vakıf, DOT’ların sahipleri için bu sınıflandırmanın ne olabileceği ve bu konuda daha fazla bilgi isteyen potansiyel sahipler hakkında bir yorumda bulunmaz. DOT sahipleri sanal para tutmanın potansiyel etkisi konusunda bağımsız yasal tavsiye almalıdırlar.

Risk faktörleri

Aşağıdaki riskler, işletmemizin, finansal durumumuzun, faaliyet sonuçlarının ve potansiyel müşterilerin zarar görebileceği durumları gerektirir. Vakıf, aşağıda meydana gelen durumların hiçbirinin olasılığı ile ilgili herhangi bir görüş ifade etmemektedir ve aşağıdaki risk faktörlerinin listesi ayrıntılı değildir. DOT Satışı'na katılımınızın bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek muhtemel risklerle ilgili profesyonel tavsiyeler almak isteyebilirsiniz.

Polkadot’un gelişimi ve yayılmasıyla ilgili riskler

Polkadot başarıyla geliştirilemeyebilir veya istenildiği gibi çalışmayabilir bunun sonucu olarak Polkadot Genesis Bloğu amaçlandığı şekilde veya hiç kullanılmayabilir

Polkadot çok erken bir gelişim aşamasındadır.Vakıf Polkadot'un veya DOT'ların spesifikasyonlarında herhangi bir meşru sebeple değişiklik yapmak zorunda kalabilir veya Vakıf, Polkadot'u bu spesifikasyonları veya işleyen bir ağın herhangi bir formunu gerçekleştirecek şekilde geliştiremez. Polkadot'un başarıyla geliştirildiği ve Polkadot genesis bloğunun konuşlandırıldığı ölçüde, Polkadot ve / veya DOT'lar, DOT Satışı'na katılım sırasında katılımcının beklentilerini karşılayamayabilir ve Whitepaper'da belirtilenlerden farklı olabilir. Ayrıca, Vakıfların Polkadot genesis bloğunu geliştirip konuşlandırmasının ve dağıtmasının ardından Polkadot'u geliştirmek ve sürdürmek için çaba göstermesine rağmen, Polkadot ve / veya DOT'ları olumsuz yönde etkileyebilecek arızalarla karşılaşabilir. Bu arızalar sebebiyle Polkador'un sürdürülememesi olasıdır.

Polkadot'un gelişimi, Vakfın zaman ve çabası yanında önemli miktarda sermaye finansmanı ve uzmanlık gerektirecektir. Polkadot kilit paydaşlarından yeterince ilgi göremekte başarısız olabilir veya öngörülenden çok daha fazla fon veya zaman gerektirebilir. Bu da Polkadot'un geliştirilmesinin askıya alınmasına veya iptal edilmesine neden olabilir. Vakıf, kullanıcılara Polkadot'un yararını ve değerini gösterme çabalarında başarılı olmazsa, DOT'lardan Polkadot genesis bloğunun konuşlandırılmasına devam etmek için yeterli DOT talebi olmayabilir. Sonuç olarak Polkadot genesis bloğunun konuşlandırılması gerçekleşmezse katılımcılar DOT Satışı ile bağlantılı olarak sağlanan tüm fonlarını kaybedebilir.

Polkadot, istenildiği gibi hayata geçmeyebilir

Polkadot'un merkeziyetsiz olması nedeniyle, Polkadot genesis bloğunun (geliştirildiği ölçüde) amaçlandığı gibi kullanılmayacağının garantisi yoktur. DOT'lar Polkadot'a özgü tokenlar oldukları için, Polkadot genesis bloğunun oluşturulamadığı bir senaryoda ortaya çıkmayacaktır.

Vakıf, tercih ettiği yazılım geliştirici(leri)nin hizmetlerini alma konusunda başarılı olmayabilir

Vakıf Polkadot'u başarılı bir şekilde geliştirmek ve Polkadot Genesis Bloğunu konuşlandırmak ve ilerletmek için gerekli teknik beceri ve uzmanlığı elde edememiş ya da etmemiş olabilir. Polkadot'u geliştirmek ve sürdürmek için uygun eğitime sahip yönetim, teknik, bilimsel, araştırma ve pazarlama personeli konusunda genel bir kıtlık vardır.

Genel DOT satışı ile ilgili riskler

DOT Satışı, veya herhangi bir bölümü tamamlanamayabilir veya planlandığı gibi tamamlanamayabilir

Vakıf, DOT Satışını Vakfın web sitesinde tanımlandığı şekilde tutmayı amaçlasa da, ilk genel satışın, Vakfın öngördüğü şekilde tamamlanacağına ya da devam edeceğine dair hiçbir garanti yoktur. Vakıf, ilk genel satışı askıya almak veya satışın belirli yönlerine kısıtlama getirmek de dahil olmak üzere değişiklikler yapabilir. Kısa bir zaman diliminde gerçekleşecek bu işlemler için önceden bildirimde bulunmak mümkün olmayabilir. Ayrıca, Vakıf, DOT Satışına beklenen ilgi seviyesine dair hiçbir görüş belirtmemektedir.

Katılımcıların DOT Satışı'nın ilk saatinde birim DOT başına uygulanan fiyat indiriminden yararlanacağına dair hiçbir garanti yoktur

DOT Satışı'nın ilk saatinde yer alan katılımcılara sunulacak DOT başına nihai fiyatta% 15 indirim, söz konusu katılımcının genel satışın ilk saatinin bitiminden önce Ethereum blockchain üzerinde işlem görmesine tabi olacaktır.

Katılımcıların, DOT Satışı'nın ilk saatinin bitiminden sonra DOT başına fiyatta herhangi bir indirimden yararlanacağının garantisi yoktur.

İlk genel satışın başlamasından sonraki ilk 24 saate katılan katılımcılar (ilk saatin dışında katılımda bulunanların dışındakiler), Vakfın takdir yetkisine göre ödüllendirilecek ve DOT satışı akıllı kontratı ile hesaplanacak ilk genel satışta DOT başına nihai fiyattan maksimum %15 indirim alabilirler. Şüpheleri dağıtmak adına, bu (i) DOT Satışı'nın başlatılmasından sonraki ilk saatin bitiminden sonra herhangi bir indirim yapılmasının garanti edilmeyeceği anlamına gelir; ve (ii) DOT Satışı başladıktan sonraki ilk saatin bitiminden sonra herhangi bir indirim yapılması durumunda, DOT Satışı başladıktan sonraki 24 saatten daha az olabilir. Veya sunulan indirimin seviyesi, DOT Satışı’ndaki DOT başına nihai fiyattan %15 daha düşük olabilir.

Herhangi bir DOT satışındaki katılımcılar, katkıda bulundukları fonların değerinin tamamen kaybedebilir.

Polkadot'un başarıyla geliştirilememesi veya aktifleştirilmemesi durumunda, ilk genel satıştaki katılımcılar DOT alamayabilir. Bu durumda, ilk genel satışta sırasında bulunan katılımcılar fonlarının tüm değerini kaybeder. Daha fazla bilgi için lütfen Hükümler ve Koşullar'ı okuyun.

DOT'lar ile ilgili riskler

Vakıf ve / veya DOT’larla ilgili yürürlükteki kanun değişebilir

DOT Satışı da dahil olmak üzere Vakıf ve / veya DOT’lar için geçerli olan kanun, Vakfın artık DOT’ların birinci genel veya ikinci satışını tamamlamasına veya DOT’ları amaçlandığı şekilde tahsis etmesine izin verilmeyeceği şekilde değişebilir.

DOT'ların ekonomik değeri olmayabilir ve olacabilecek herhangi bir değer aşırı dalgalanmaya maruz kalabilir

Vakıf, DOT’ların ekonomik değeri ile ilgili hiçbir görüş belirtmemektedir ve DOT’ların hiçbir ekonomik değeri olmayabilir. DOT'ların sahip olduğu herhangi bir ekonomik değer, bu değerin yalnızca Polkadot'taki DOT'ların kullanımı veya başka bir şekilde kullanılması durumunda, tüm ekonomik değerin tamamen kaybedilmesiyle sonuçlanan aşırı uçuculuğa maruz kalabilir ve yanlızca DOT sahiplerince karşılanır.

Enflasyon modeli, pasif katılımcılarının DOT sahiplik yüzdelerinin erimesine sebep olacaktır.

Polkadot içerisindeki doğrulama, oylamala, harmanlama işlemine katılmayan veya balıkçı rolünü gerçekleştirmeyen pasif DOT hamilleri henüz belirli olmayan enflasyon modeli sebebiyle var olan DOT sayısının artmasıyla sahip oldukları DOT yüzdesinin azaldığını göreceklerdir.Bu durum zaman içerisinde pasif katılımcıların DOT sahipliklerinin yüzdelik cinsinden sıfır mertebesinde olmasıyla sonuçlanabilir.

Kötü katılımcılar belirli bir miktar yada tüm DOT'larını kaybedebilir

Polkadot'un yönetişim çerçevesinde “kötü katılımcı” olarak adlandırılan DOT sahiplerinin DOT'larının bir kısmını veya tamamını kaybedebileceği öngörülmektedir.

DOT sahipleri arasındaki yasal ilişkinin niteliği belirsizdir

DOT sahipleri ile DOT sahiplerinin yükümlülükleri ve yükümlülükleri arasındaki ilişkinin (varsa) yasal niteliği belirsizdir.

Vakıf şu anda regüle edilmemektedir.

Vakıf şu anda herhangi bir düzenleyici, denetleyici veya devlet otoritesi tarafından düzenlenmemektedir ve özel satış ve genel satışlara katılanlar bu nedenle özel satışlar veya herhangi bir genel DOT satışı yoluyla katkıda bulunan fonların korunması ile ilgili olarak herhangi bir düzenleyici korumanın yararı gözetilmeyecektir.

DOT'ların regülatörlerce muamelesi belirsizdir

Token satışı henüz yeni bir uygulama olduğu için, hükümet otorilerinin DOT'a yaklaşımı belirsiz olmakla birlikte yargı sistemleri arasında farklılıklar gösterebilir. DOTlara olan yasal ve düzenleyici yaklaşımlar gelecekte değişebilir. Dolayısı ile DOT'un yasal statüsü, DOT'un (var ise) ekonomik değeri ve likiditesi ayrıca Polkadot'un ve/veya Vakfın kendisinin gelişimi, yönetişimi ve işleyişi olumsuz yönde etkilenebilir.

DOT'lar için ikinci bir pazar olmuşmayabilir

Oluşturulan DOT’ların çoğunluğunun likit olacağı amaçlandığı ve Vakıf DOT’ların alım satımına izin verecek herhangi bir altyapı sağlama, geliştirme veya destekleme niyetinde olmadığı için, DOT’lar için ikincil pazarın niteliği ve kapsamı tahmin edilemez. Sonuç olarak, ilk genel satışa katılmak isteyen herkes DOT'larda likidite eksikliğini bir risk olarak değerlendirmelidir.

DOT'ların tahsisinde özel satış anlaşmalarına veya kamu satış şart ve koşullarına uygun olarak yapılan değişiklikler

Vakfın artık DOT'ları özel satış anlaşmalarına veya genel satış şart ve koşullarına uygun olarak bir katılımcıya tahsis etmek zorunda olmaması durumunda (örneğin, Vakıf tarafından DOT'ların bir katılımcıya verilmesi, Polkadot başlangıç bloğu tarihinden önce belirli bir yargı alanında yasa dışı kaldığında), aksi takdirde ilgili katılımcılara tahsis edilecek olan DOT'lar, Vakfın veya kendi takdirine bağlı olarak Vakfın belirleyebileceği diğer kişilere tahsis edilecektir.

Blokzincirler ve dağıtık kayıt teknolojileri ile alakalı riskler

Blokzincir teknolojilerinin birlikte çalışabilirliğindeki dış gelişmeler

Blok zinciri teknolojileri, farklı blok zincirlerinin bir röle zincirine ihtiyaç duyulmadan birlikte çalışabileceği şekilde gelişebilir. Vakıf, bu gibi gelişmelerin DOT'ların ekonomik değeri (varsa) üzerinde olumsuz bir etkisi olabileceğini düşünmektedir.

Virüsler ve diğer kötücül kodlar

Vakıf, Katılımcı veya Polkadot ile ilgili herhangi bir üçüncü tarafça katılımcılara sunulan materyalin virüslerden veya kirletici özelliklere sahip olan veya etkisinde herhangi bir şekilde yıkıcı olan diğer herhangi bir koddan arınmış olmasını sağlayamayabilir.

Madencilik saldırıları

DOT Satışı uyarınca Vakfa gönderilen fonların ve fonların depolandığı kriptografik cüzdanın bulunduğu blokzincir çift-harcama saldırıları, çoğunluk madencilik güç saldırıları, "bencil madencilik" saldırıları, veya yarış madenciliği saldırıları ile sınırlı olmamakla birlikte saldırılara maruz kalabilir ve bu saldırılar başarılı olabilir.

Kod kırma alanındaki ve diğer teknik gelişmeler

Kod kırma alanındaki gelişmeler veya kuantum bilgisayarların geliştirilmesi gibi teknik gelişmeler, Polkadot’un çalınmasına veya DOT’ların kaybolmasına neden olabilecek riskler doğurabilir.

Özel anahtarların kaybedilmesi

Bir katılımcı tarafından DOT'larına erişecekleri Ethereum adresine erişmek için kullanılan özel bir anahtarın kaybı veya imhası telafi edilemez olabilir. Özel anahtarların katılımcıları tarafından yapılan yaygın kayıp veya yıkım, Polkadot'un işleyişini ve DOT'ların ekonomik değerini (varsa) olumsuz yönde etkileyebilir.

Vakıf ile ilgili riskler

Vakıf yasal amacını değiştirebilir

İsviçre vakıflarının yasal amaçlarına uymaları zorunludur. Vakıf kurucusu Vakfın amacını İsviçre Medeni Kanunu'nun 86a maddesi uyarınca değiştirme hakkını saklı tutar. Amacın bu şekilde değişmesi, yetkili vakıf denetleme makamından onay gerektirir ve vakıf kurulduğundan veya kurucu tarafından talep edilen son değişiklikten bu yana yalnızca on yıllık bir süre geçtikten sonra talep edilebilir.

Denetim otoritesi, yasal denetçi atanması görevi konusunda vakfa istisna gösterebilir.

İsviçre vakıfları yasal denetçi tayin etmeli ve olağan veya sınırlı denetime tabi tutulmalıdır. Bununla birlikte, Denetim otoritesi ancak aşağıdaki koşulların her birinin yerine getirilmesi durumunda yasal denetçi tayin etme görevi hususunda vakfa istisna gösterebilir:

  • vakfın bilançosunun toplam tutarı sonraki iki yıllık 200.000,00 CHF'den az;
  • vakıf halka açık olarak bağış veya diğer hibeler için çağrı yapmıyor; ve
  • vakfın varlık, kazanç durumunu güvenilir bir şekilde değerlendirmek için denetim gerekli değildir.

Vakıf, istenirse denetçi atanması zorunluluğundan (yukarıdaki şartlar yerine getirilmişse) vazgeçme talebinde bulunabilir ve daha sonra denetime tabi tutulamaz.

Denetim otoritesi Vakfın faaliyetlerine müdahale edebilir

İsviçre vakıfları genellikle bir federal veya kanton otoritesi tarafından zorunlu bir denetime tabi tutulur. Vakfın Eidgenössische Stiftungsaufsicht (Federal Vakıf Denetleme Kurumu) tarafından onaylanması için başvuru yapılmış olup halen beklemededir.

İsviçre Medeni Kanunu'na göre, denetim otoritesi bir vakfın mal varlığının beyan edilmiş amaçları için kullanılmasını sağlamalıdır. Genel olarak, denetçi otorite vakfın organlarına bağlayıcı talimatlar verebilir ve Vakfın suistimalini önler. Denetleme makamının bir İsviçre vakfı ile ilgili kapsamlı hak ve görevleriyle ilgili daha fazla bilgi İsviçre Medeni Kanunu'nda belirtilmiştir. Bu nedenle, Vakfın denetim otoritesinin faaliyetlerine müdahale etmesi mümkündür (Vakfın onay başvurusu kabul edildikten sonra).

Vakıf fesedilebilir ve varlıkları transfer edilebilir

Vakıf fesedilebilir ve varlıkları transfer edilebilir. İsviçre kanunlarına göre, Yetkili denetleyici otorite, yasal amacı ulaşılamaz hale gelirse ve temeli sözleşmesini değiştirerek veya objeleri yasadışı veya ahlaka aykırı hale getirildiyse, ilgili kuruluşun temeli ya da kendi rızasıyla bir temeli eritir. İlgili herhangi bir taraf bir başvuruda bulunabilir veya İsviçre vakfının feshi için dava açabilir.

Vakfın, Vakıf senedine göre feshi halinde Vakıf Konseyi kalan varlıkları benzer amaçlarla İsviçre'deki başka kuruluşlara ve / veya vakıflara devredebilecektir (örneğin, üniversitedeki yeni teknolojilere odaklanan üniversite ve / veya kurum açık ve merkezi olmayan yazılım mimarileri alanı)

Gelirlerin kullanımı

Vakıf, Polkadot da dahil olmak üzere Web 3.0 Teknolojilerinin gelişimini finanse etmek için DOT Satışının tüm gelirlerinin önemli bir kısmını kullanmayı amaçlamaktadır.

Bu amaçla Vakıf, üçüncü şahıslarla yakın çalışma amaçlamaktadır. Vakıf, Parity Technologies Limited (Parity Technologies) ile Parity Technologies'in Polkadot için araştırma ve geliştirme yürüteceği ve akabinde Polkadot genesis(başlangıç) bloğunu aktifleştireceği yeni bir yazılım geliştirme sözleşmesi yapmak istemektedir.

Parity Technologies, İngiltere ve Galler'de kurulmuş bir teknoloji şirketidir. Vakıf konseyinin bir üyesi olan Dr. Gavin Wood, Parity Technologies'de çoğunluk hissesine sahiptir, bazı başka Vakıf konseyi üyeleri de hisse senetleri veya diğer hisse senetleri çıkarlarına sahiptir. Ancak, Vakıf ve Parity Technologies arasında grup ilişkisi yoktur. ”

Polkadot üzerinde geliştirmeyle ilgili bir sorun var mı? Polkadot Chat'te Soru Sor