Claim your DOTs

Starting on February 10, 2020, DOT holders can claim their holdings.
Start the claim process now.

Yeni web için ökçeklenebilir, birlikte çalışabilir ve güvenli bir ağ protokolü

Image
Herhangi bir blokzincir için herhangi bir veri tipi

Poladot herhangi bir verinin-sadece token'lar ile sınırlı olmamakla birlikte- zincirler arası taşınmasını sağlayan bir ağ protokolüdür.

Bu Polkadot'un zincirlerarası kayıtların tutulduğu ve zincirlerarası işlemlerin yapılabildiği gerçek bir çok-zincirli bir uygulama ortamı olduğu anlamına gelmektedir.

Polkadot bu veriyi halka açık, izin gerektirmeyen blokzincirlere veya özel, izin gerektiren blokzincirlere gönderebilir.

Özel blokzincirlerden izin verilen verileri kullanarak halka açık blokzincirde kullanılmasını sağlar. Örneğin bir okulun özel ve izin verilen akademik kayıtlarını tutan bir zincir diploma notunun halka açık zincirde bu bilginin doğrulanması için veri gönderebilir.

Ağ yapısı

Parachain'ler: uygulamaya özgü blokzincirler

Parachain'ler Polkadot ağını oluşturan paralelleştirilebilir (“para-chains”) blokzincirlerdir. Her parachain kendine özgü bir yapıya sahiptir ve kendi kullanım amacına hizmet eder. Parachain'ler parasal işemleri paralel hale getirir ve ölçeklenebilirliği sağlar. Röle zincirler tarafından birbirlerine bağlanır ve güvenliği sağlanır.

Relay(Röle) zincir: parachain'leri birbirilerine bağlar ve doğrulanmaları sağlar

Relay(Röle) zincirler Polkadot ağı bileşelerini birbirine bağlamaya yarar. Bridge(Köprü) zincirler gibi Parachain'lere güvenlik sağlar ve birbirleri arasında mesaj iletimini sağlar. Bu mesajlar parasal işlemler veya herhangi bir veri olabilir.

Bridge(Köprü) zincirler: Polkadot'u dış blokzincirlere bağlar

Bridge'ler Bitcoin ve Ethereum gibi Polkadot'un röle zinciri tarafından korunmayan bunun yerine kendi güvenliğini kullanan blokzincirlerle iletişimi sağlayan bağımsız parachain'lerdir.

Ağ rolleri

Validators: Relay Chain blokları oluştururlar.

Validator'ler, relay chain'lerdeki blokların doğrulanmasından ve bloklarının eklenmesinden sorumlu olan node'lardır.

Collators: parachain'lerdeki işlemleri harmanlar

Collator'ler takip ettikleri parachain içerisindeki işlemleri bir araya getirir ve paketler (veya harmanlar), bu işlemin kanıtınıda validator'lere gönderirler. Harmanlayıcılar, fisherman olarakta rol alabilirler.

Nominators: Doğrulayıcı tayin ederler

Atayıcılar hisseleri ile kendilerinin yerine işlem yapacak doğrulayıcıları seçerler. Atayıcıların seçtiği bir doğrulayıcı cezalandırıldığı veya ödüllendirildiği zaman, atayanda aynı doğrultuda ceza veya ödül alır.

Image
En iyi teknoloji ile inşaa edilmiştir.

Polkadot'un röle zinciri Parity Technologies'in Ethereum, Bitcoin ve diğer girişim blokzincirlerden edindiği öğrenimlerin özeti olan, bir blokzincir geliştirme yapısı olan Substrate ile geliştirilmiştir.

Polkadot'un durum makinesi çok yüksek performansa sahip sanal çalışma ortamı olan WebAssembly (Wasm) olarak derlenmiştir. Wasm Google, Apple, Microsoft ve Mozilla gibi büyük şirketler tarafından oluşturulan büyük bir ekosistem tarafından bir standart olarak desteklenmesi için geliştirilmiştir.

Polkadot'un ağ yapısı çoklu platformu desteği sunan esnek bir eşler ararası uygulama yapısı olan birlibp2p'yi kullanmaktadır. Gelecekteki dağıtık uygulamarın standardı olacak olan libp2p, Polkadot ekosistemindeki eşlerin keşfi ve haberleşme görevini üstlenmiş durumdadır.

Polkadot'un çalışma ortamı Rust, C++ ve Golang dillerinde kodlanmıştır, böylece geniş bir gelişitirici kitlesine hitap eder.

İşlemlerin paralel olarak yapılması

Parachain'ler Polkadot'a bağlanabilen özel blokzincirlerdir. Kendi kullanım senaryoları için özelleştirilmiş karakteristik özellikleri vardır ve kendi yönetişimlerini kontrol ederler.

Parachain üzerindeki etkileşimler paralel olarak işlenir, böylece ölçeklenebilirliği yüksek bir sisteme olanak sağlar.

İşlemler zincirler arasında yayılabilir ve aynı zamanda birçok işlemin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Mevcut metot:
Tek işlem

Image

Polkadot metodu:
Çoklu paralel işlemler

Image
Image
Daha iyi bir güvenlik modeli

Proof-of-Work ve Proof-of-Stake sistemlerinde tüm blokzincirler, güvenliği sağlamak adına özkaynak için birbirleri ile yarışır, ağlarına destek sağlayacak bir topluluk oluşana kadarda saldırıya maruz kalırlar.

Polkadot tüm blokzincirlerin güvenlik özelliklerini toplayarak farklı bir yaklaşım izler, toplu güvenlik tüm blokzincirlere uygulanır.

Geliştiriciler Polkadot'a bağlanarak blokzincirlerinin güvenlikleğini ilk günden itibaren sağlarlar.

Image
Şeffaf zincir üzeri yönetişim

Protokoldeki güncellemeler fork gerektirmeden zincir üzerindeki şeffaf oylama yöntemi ile gerçekleşir, böylece protokol geliştirmeleri nihai takas gerçekleşmemesi sebebiyle aksamaz. İtirazların çözüme ulaşması ve ağın yükseltilmesi için Röle Zincirler (Relay Chain) şeffaf, güvenilir ve bağlayıcı şekilde dizayn edilmiş sofistike bir yönetişim mekanizması kullanır.

DOT token'ları tekliflerin sunulması, oyalama ve bağ kurma gibi yönetişim kararlarına katılım için kullanılır.

Parachain'ler kendi yönetişim mekanizmalarını dizayn edebilir böylelikle başka parachain'leri etikelemeden maksimum özgürlüğe sahip olurlar.

Polkadot'un yönetişimi hakkında daha fazla bilgi edinin
Image
GRANDPA: Güvenilir bir konsensus algoritması

Polkadot daha güçlü ve esnek bir ağ için kendi orjinal GRANDPA konsensunu kullanır. GHOST-based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement)

İyi ağ koşulları altında GRANDPA, blokları neredeyse anında tamamlayabilir. Bir ağ bölünmesi gibi kötü ağ koşullarında ise bölümler çözüldüğkten sonra büyük miktarda bloğu tamamlatabilir (teorik olarak milyonlarca).

GRANDPA hakkında daha fazla bilgi edinin

Yol Haritası

Birlikte çalışabilirlik, güvenlik, ölçeklenebilirlik ve inovasyon için en sağlam platformu oluştumak üzere Polkadot geliştirmeleri devam etmektedir. Polkadot başlangıç bloğunun 2019 sonunda bir relay chain (röle zincir) ve bir kaç parachain ile birlikte yayınlanmasını hedeflemektedir. Sonrasında ağ 100 adet parachain'e yükselecektir.

 • 2018, Haz
  POC-2

 • Eki
  POC-3
  Son Konsensus
  GRANDPA

 • 2019, Oca

 • Nis
  POC-4
  Son Stake


 • Son rötüşler ve Optimizasyon


 • POC-5
  Zincirlerarası Mesaj İletimi
  BABE Blok Üretimi
  Parachain İhale Modülü


 • 1.0 Release Candidate 1


 • 1.0 RCL
  1.0 Final


 • Başlangıç

arrow_upward

Takımlar Polkadot üzerinde neler geliştiriyor? Bir kaç örnek;

WebAssembly akıllı kontratları olan Akıllı kontrat zincirleri (Edgeware, Charred Cherry testnet)

Tüm dosya depolama zincirlerini köratörlü veri setlerine bağlayan Veri küratörlük ağları

Polkadot ağındaki tüm sözleşmelerde zincir dışı verileri kullanılabilir kılan Kahin zincirler (ChainLink)

hesapları kalıcı bir kimliğe bağlayan ve diğer hesaplara daha az hesapla erişim sağlayan Kimlik zincirleri (Speckle OS)

Tüm varlıklarınızı tek bir portfoy üzerinde tutabilen ve Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и ZCash (ChainX, Katallassos) zincirlerine köprüleride içeren Finansal zincirler

Makineler arası iletişim standartları belirleyen Nesnelerin İnterneti zincirleri (MXC Protocol)

Mevcut ZK-snark zincirlerine (örneğin Zerochain) bağlanabilen köprüler yada özel Sıfır Bilgi zincirleri

Zincir üzerinde dosya saklamayı teşvik eden Dosya depolama zincirleri

Yıldırım hızında işlemlerin gerçekleştiği Ödeme zincirleri

Ethereum akıllı kontratlarının Polkadot ağı ile etkileşimine imkân veren Ethereum köprüsü.

Başlamak ister misin? Polkadot üzerinde geliştirme yapın