Yeni web için ökçeklenebilir, birlikte çalışabilir ve güvenli bir ağ protokolü

Image
Herhangi bir blokzincir için herhangi bir veri tipi

Poladot herhangi bir verinin-sadece token'lar ile sınırlı olmamakla birlikte- zincirler arası taşınmasını sağlayan bir ağ protokolüdür.

Bu Polkadot'un zincirlerarası kayıtların tutulduğu ve zincirlerarası işlemlerin yapılabildiği gerçek bir çok-zincirli bir uygulama ortamı olduğu anlamına gelmektedir.

Polkadot bu veriyi halka açık, izin gerektirmeyen blokzincirlere veya özel, izin gerektiren blokzincirlere gönderebilir.

Özel blokzincirlerden izin verilen verileri kullanarak halka açık blokzincirde kullanılmasını sağlar. Örneğin bir okulun özel ve izin verilen akademik kayıtlarını tutan bir zincir diploma notunun halka açık zincirde bu bilginin doğrulanması için veri gönderebilir.

Network Glossary

Polkadot unites a network of heterogeneous blockchains called parachains and parathreads. These chains connect to and are secured by the Polkadot Relay Chain. They can also connect with external networks via bridges.

Connecting the dots

Relay Chain

The heart of Polkadot, responsible for the network’s shared security, consensus and cross-chain interoperability.

Parachains

Sovereign blockchains that can have their own tokens and optimize their functionality for specific use cases.

Parathreads

Similar to parachains but with a pay-as-you-go model. More economical for blockchains that don’t need continuous connectivity to the network.

Bridges

Allow parachains and parathreads to connect and communicate with external networks like Ethereum and Bitcoin.

Consensus Roles

Nominators

Secure the Relay Chain by selecting trustworthy validators and staking DOT.

Validators

Secure the Relay Chain by staking DOT, validating proofs from collators and participating in consensus with other validators.

Collators

Maintain shards by collecting shard transactions from users and producing proofs for validator.

Governance Roles

Council Members

Elected to represent passive stakeholders in two primary governance roles: proposing referenda and vetoing dangerous or malicious referenda.

Technical Committee

Composed of teams actively building Polkadot. Can propose emergency referenda, together with the council, for fast-tracked voting and implementation.

Image
En iyi teknoloji ile inşaa edilmiştir.

Polkadot'un röle zinciri Parity Technologies'in Ethereum, Bitcoin ve diğer girişim blokzincirlerden edindiği öğrenimlerin özeti olan, bir blokzincir geliştirme yapısı olan Substrate ile geliştirilmiştir.

Polkadot'un durum makinesi çok yüksek performansa sahip sanal çalışma ortamı olan WebAssembly (Wasm) olarak derlenmiştir. Wasm Google, Apple, Microsoft ve Mozilla gibi büyük şirketler tarafından oluşturulan büyük bir ekosistem tarafından bir standart olarak desteklenmesi için geliştirilmiştir.

Polkadot'un ağ yapısı çoklu platformu desteği sunan esnek bir eşler ararası uygulama yapısı olan birlibp2p'yi kullanmaktadır. Gelecekteki dağıtık uygulamarın standardı olacak olan libp2p, Polkadot ekosistemindeki eşlerin keşfi ve haberleşme görevini üstlenmiş durumdadır.

Polkadot'un çalışma ortamı Rust, C++ ve Golang dillerinde kodlanmıştır, böylece geniş bir gelişitirici kitlesine hitap eder.

İşlemlerin paralel olarak yapılması

Parachain'ler Polkadot'a bağlanabilen özel blokzincirlerdir. Kendi kullanım senaryoları için özelleştirilmiş karakteristik özellikleri vardır ve kendi yönetişimlerini kontrol ederler.

Parachain üzerindeki etkileşimler paralel olarak işlenir, böylece ölçeklenebilirliği yüksek bir sisteme olanak sağlar.

İşlemler zincirler arasında yayılabilir ve aynı zamanda birçok işlemin gerçekleştirilmesine olanak sağlar.

Learn more about parachains

Mevcut metot:
Tek işlem

Image

Polkadot metodu:
Çoklu paralel işlemler

Image

Groundbreaking Technology

Polkadot is solving many of the problems that have held back blockchain technology so far — all in one place, without compromising.

Image
Daha iyi bir güvenlik modeli

Proof-of-Work ve Proof-of-Stake sistemlerinde tüm blokzincirler, güvenliği sağlamak adına özkaynak için birbirleri ile yarışır, ağlarına destek sağlayacak bir topluluk oluşana kadarda saldırıya maruz kalırlar.

Polkadot tüm blokzincirlerin güvenlik özelliklerini toplayarak farklı bir yaklaşım izler, toplu güvenlik tüm blokzincirlere uygulanır.

Geliştiriciler Polkadot'a bağlanarak blokzincirlerinin güvenlikleğini ilk günden itibaren sağlarlar.

XCM
XCM: a secure cross-chain communication standard

For blockchains to work together and form the basis of Web3, they need a common language for communication. Polkadot sets the standard with XCM, a cross-consensus communication format and programming language that allows blockchains of different designs to securely exchange arbitrary data, code, and value. In this way, a new wave of rich cross-chain applications and services can be built that tap into the features and benefits of different chains.

Learn more about XCM
XCM
Next-generation proof of stake

Polkadot pioneers an advanced, highly-efficient form of proof of stake called Nominated Proof of Stake (NPoS). NPoS enables greater decentralization and fair representation by evenly distributing stake, allowing all DOT holders to participate in staking, and balancing the interests of smaller and larger DOT holders.

DOT holders can help secure the network and collect DOT rewards by staking as a nominator or a validator. With Polkadot’s native nomination pools, anyone with as little as 1 DOT can stake and collect rewards.

Learn more about Staking on Polkadot
Image
A green, energy-efficient protocol

It’s hard to get behind blockchain as the next technological revolution when it wastes so much energy. Polkadot is designed to power the web’s next big wave of innovation, without the high energy consumption of conventional proof-of-work blockchains.

Polkadot’s Nominated Proof-of-stake (NPoS) model uses a small fraction of the energy consumed by conventional blockchains, and has the lowest carbon footprint among proof-of-stake protocols analyzed in recent research.

Image
Şeffaf zincir üzeri yönetişim

Protokoldeki güncellemeler fork gerektirmeden zincir üzerindeki şeffaf oylama yöntemi ile gerçekleşir, böylece protokol geliştirmeleri nihai takas gerçekleşmemesi sebebiyle aksamaz. İtirazların çözüme ulaşması ve ağın yükseltilmesi için Röle Zincirler (Relay Chain) şeffaf, güvenilir ve bağlayıcı şekilde dizayn edilmiş sofistike bir yönetişim mekanizması kullanır.

DOT token'ları tekliflerin sunulması, oyalama ve bağ kurma gibi yönetişim kararlarına katılım için kullanılır.

Parachain'ler kendi yönetişim mekanizmalarını dizayn edebilir böylelikle başka parachain'leri etikelemeden maksimum özgürlüğe sahip olurlar.

Polkadot'un yönetişimi hakkında daha fazla bilgi edinin
Image
On-chain treasury for decentralized project funding

Polkadot’s governance system also features an on-chain treasury that the community can use to fund projects that benefit the network. Any DOT holder can submit project funding and bounty proposals, and can nominate community members for tips based on work completed.

With tens of millions of DOT available for spending, the treasury represents a powerful resource for fueling Web3 innovation.

Learn more about the Polkadot treasury
Image
GRANDPA: Güvenilir bir konsensus algoritması

Polkadot daha güçlü ve esnek bir ağ için kendi orjinal GRANDPA konsensunu kullanır. GHOST-based Recursive Ancestor Deriving Prefix Agreement)

İyi ağ koşulları altında GRANDPA, blokları neredeyse anında tamamlayabilir. Bir ağ bölünmesi gibi kötü ağ koşullarında ise bölümler çözüldüğkten sonra büyük miktarda bloğu tamamlatabilir (teorik olarak milyonlarca).

GRANDPA hakkında daha fazla bilgi edinin

Yol Haritası

The launch of Polkadot v1 began in May 2020 with the Relay Chain genesis block and finished in December 2021 with the launch of parachains. Several post-launch developments and optimizations are expected for 2022 and beyond.

See Launch Roadmap

Takımlar Polkadot üzerinde neler geliştiriyor? Bir kaç örnek;

WebAssembly akıllı kontratları olan Akıllı kontrat zincirleri (Astar, Moonbeam)

Tüm dosya depolama zincirlerini köratörlü veri setlerine bağlayan Veri küratörlük ağları

Polkadot ağındaki tüm sözleşmelerde zincir dışı verileri kullanılabilir kılan Kahin zincirler (ChainLink)

hesapları kalıcı bir kimliğe bağlayan ve diğer hesaplara daha az hesapla erişim sağlayan Kimlik zincirleri (Kilt)

Tüm varlıklarınızı tek bir portfoy üzerinde tutabilen ve Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin и ZCash (Acala, Parallel Finance) zincirlerine köprüleride içeren Finansal zincirler

Makineler arası iletişim standartları belirleyen Nesnelerin İnterneti zincirleri (Robonomics)

Mevcut ZK-snark zincirlerine bağlanabilen köprüler yada özel Sıfır Bilgi zincirleri

Zincir üzerinde dosya saklamayı teşvik eden Dosya depolama zincirleri

Ethereum akıllı kontratlarının Polkadot ağı ile etkileşimine imkân veren Ethereum köprüsü.

Başlamak ister misin? Polkadot üzerinde geliştirme yapın