Testnet sorumluluk reddi

arrow_upward

Polkadot için ilk geliştirme döngüsünün ilk genel satışın tamamlanmasından en az iki yıl sonra gelmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, bir araştırma ve geliştirme aşaması konuşlandırılıyor ve buna Polkadot protokolünün Testnet adı verilen soft-release'i de dahil.

Testnet'i kullanarak, siz (Kullanıcı) bu şartları kabul etmiş ve Polkadot'un geliştirme aşamasında çok erken bir aşamada olduğunu ve Testnet'in kullanımının tamamen Kullanıcı'nın sorumluluğunda olduğunu onaylamış ve kabul etmiş olursunuz.

Kullanıcı, Testnet’in kullanımıyla ilgili riskleri yeterince anlamadığını ve Testnet’te yayınlanan veya dağıtılan tüm bilgi ve materyallerin ticari olmayan, kişisel kullanım için sağlandığını kabul ve beyan eder. Bu, yalnızca ekonomik değeri olmayan ve yalnızca test amacıyla sağlanan Test DOT'larını da içerir.

Testnet'te sunulan tüm içerik, herhangi bir şekilde herhangi bir temsil veya garanti verilmeksizin, ‘olduğu gibi‘ ve ‘mümkün olduğu kadar‘ sağlanır ve tüm zımni terimler, yasaların izin verdiği ölçüde kapsam dışında bırakılır. Parity Technologies, Web 3.0 Technologies Foundation’ın dahil olduğu, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bağlı kuruluşlarının, yöneticilerinin, çalışanlarının, yüklenicilerinin, hizmet sağlayıcılarının veya temsilcilerinin (Katılan Tarafların) Testnet aracılığıyla erişilen veya indirilen herhangi bir materyal veya bilgiyle ilgili olarak Kullanıcılara veya üçüncü taraflara karşı sorumluluk kabul etmemektedir. Kullanıcının Testnet kullanımından kaynaklanan, Kullanıcının bilgisayar sistemlerine, veri kaybına veya herhangi bir zararına karşı İlgili Tarafların sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

Yasaların izin verdiği ölçüde, Testnet’in tamamının veya bir kısmının kullanımından doğacak veya ihmal dahil olmak üzere; Katılan Taraflar hiçbir şekilde, herhangi bir kimseye, sözleşmedeki herhangi bir doğrudan veya dolaylı zarar, sorumluluk, maliyet, hak talebi, gider veya herhangi bir zarardan dolayı hiçbir sorumluluk üstlenmez.

Polkadot üzerinde geliştirmeyle ilgili bir sorun var mı? Let's Connect